Select Page

Χειρουργός Οφθαλμίατρος | Λαμπράκης Γεώργιος

Εξοπλισμός Ιατρείου

Το εξεταστήριο του ιατρείου είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα κι αξιόλογα χειρουργικά εργαλεία επώνυμων οίκων με πολυετή πείρα και μακρά παράδοση στο χώρο.

Στόχος του ιατρείου μας είναι η αξιόπιστη διαγνωστική προσέγγιση αλλά κι η εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση πληθώρας οφθαλμολογικών παθήσεων, γι’ αυτό κι ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται κι επεκτείνεται διαρκώς καλύπτοντας ολοένα και μεγαλύτερο φάσμα της οφθαλμολογικής ειδικότητας.

georgios lamprakis xeirourgos ofthalmiatros ioannina exoplismos

REVO – FC OCT Οπτική Τομογραφία Συνοχής

Το REVO FC διαθέτει ενσωματωμένη μη μυδριατική, έγχρωμη κάμερα βυθού 12.3 MegaPixel, OCT με ταχύτητα σάρωσης 80.000 A-scans/sec, εξελιγμένο αλγόριθμο απεικόνισης τομογραφιών και OCT αγγειογραφιών, σύγχρονο οπτικό σύστημα με εξέταση προσθίου χωρίς την προσθήκη φακού, πλήρως αυτοματοποιημένες λήψεις εξετάσεων και πλήθος άλλων καινοτόμων εφαρμογών.

Canon Digital Retinal Camera CR-1 Έγχρωμη Ψηφιακή Φωτογραφία Βυθού

Χρησιμοποιείται για την έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία βυθού.

Canon Digital Retinal Camera CR-1 Έγχρωμη Ψηφιακή Φωτογραφία Βυθού

Χρησιμοποιείται για την έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία βυθού.

Canon Διαθλασίμετρο Auto Ref R – 50+

Πλήρως αυτοματοποιημένο διαθλασίμετρο για την ακριβή μέτρηση της διαθλαστικής ικανότητας των οφθαλμών που είναι απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή διαθλαστική διόρθωση των ασθενών.

Σχισμοειδής Λυχνία TOPCON SL 8Z

Σχισμοειδής λυχνία μεγεθύνσεων από 1χ-30χ με φωτισμό LED, ψυχρό φωτισμό κι όλα τα φίλτρα εξέτασης (κίτρινος/ ανέρυθρος / μπλε , φίλτρο διάχυσης κα) με δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής της εξέτασης σε οθόνη πλάσμα

Σχισμοειδής Λυχνία TOPCON SL 8Z

Σχισμοειδής λυχνία μεγεθύνσεων από 1χ-30χ με φωτισμό LED, ψυχρό φωτισμό κι όλα τα φίλτρα εξέτασης (κίτρινος/ ανέρυθρος / μπλε , φίλτρο διάχυσης κα) με δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής της εξέτασης σε οθόνη πλάσμα

Οπτότυπο TOPCON ACP7Λυχνία TOPCON SL 8Z

Ηλεκτρονικός πίνακας οπτοτύπων με πολλές διαγνωστικές δυνατότητες και 42 διαγνωστικά διαφορετικά τεστ (πίνακας Ishihara, τεστ ευαισθησίας αντίθεσης, παιδικοί χαρακτήρες και εικόνες.

TOPCON Javal OMTE-1

Μέτρηση όλων των κερατομετρικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ακριβή εκτίμηση της διαθλαστικής δύναμης και της καμπυλότητας του κερατοειδούς.

TOPCON Javal OMTE-1

Μέτρηση όλων των κερατομετρικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ακριβή εκτίμηση της διαθλαστικής δύναμης και της καμπυλότητας του κερατοειδούς.

Οπτικά πεδία (Automated perimeter) OPTOPOL PTS 910 series

Αναλυτής στατικής περιμετρίας για ανάλυση της έκπτωσης των οπτικών πεδίων γλαυκωματικής, νευρολογικής ή αγγειακής αιτιολογίας.

Yag Laser Q-LAS with ARC Slit Lamp PCL-3

Με αυτό αντιμετωπίζεται η πιο συχνή επιπλοκή της εγχείρησης του καταρράκτη, η θόλωση του οπισθίου περιφακίου ή δευτερογενής καταρράκτης και αποκαθίσταται η όραση του ασθενούς. Επίσης χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση διαφόρων  τύπων  γλαυκώματος (περιφερική ιριδοτομή, SLT τραμπεκουλοπλαστική).

Yag Laser Q-LAS with ARC Slit Lamp PCL-3

Με αυτό αντιμετωπίζεται η πιο συχνή επιπλοκή της εγχείρησης του καταρράκτη, η θόλωση του οπισθίου περιφακίου ή δευτερογενής καταρράκτης και αποκαθίσταται η όραση του ασθενούς. Επίσης χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση διαφόρων  τύπων  γλαυκώματος (περιφερική ιριδοτομή, SLT τραμπεκουλοπλαστική).

Πολυθρόνα εξέτασης TOPCON

Hλεκτροκίνητη οφθαλμολογική δερμάτινη πολυθρόνα με δυνατότητα πλήρους ανάκλησης για μετατροπή σε χειρουργικό κρεβάτι με υποπόδιο.

Οφθαλμολογική Μονάδα IS-675 (unit)

Πλήρως αυτοματοποιημένη οφθαλμολογική μονάδα τριών (3) οργάνων με ηλεκτρική ανύψωση έδρας και ενσωματωμένο φωτισμό.

Οφθαλμολογική Μονάδα IS-675 (unit)

Πλήρως αυτοματοποιημένη οφθαλμολογική μονάδα τριών (3) οργάνων με ηλεκτρική ανύψωση έδρας και ενσωματωμένο φωτισμό.

Φακόμετρο (Lensmeter) TOPCON LM-8

Φακόμετρο για την μέτρηση της διαθλαστικής δύναμης των γυαλιών όλων των τύπων.

Αυτόματο Φακόμετρο (Auto Lensmeter) LM-30 του οίκου TAKAGI

Ηλεκτρονικό φακόμετρο για την μέτρηση της διαθλαστικής δύναμης των γυαλιών όλων των τύπων αλλά και φακών επαφής μέσω ειδικού προσαρμογέα.

Αυτόματο Φακόμετρο (Auto Lensmeter) LM-30 του οίκου TAKAGI

Ηλεκτρονικό φακόμετρο για την μέτρηση της διαθλαστικής δύναμης των γυαλιών όλων των τύπων αλλά και φακών επαφής μέσω ειδικού προσαρμογέα.

Παχυμετρία Κερατοειδούς (pacline optikon)

Ακριβής μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς χιτώνα, που αποτελεί κριτήριο αφενός για τη εκτίμηση της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης και αφετέρου για τη δυνατότητα ή μη πραγματοποίησης διαθλαστικής επέμβασης με laser στον οφθαλμό.

Αυτόματο παιδικό διαθλασίμετρο Plusoptix A09

Πλήρως αυτοματοποιημένο διαθλασίμετρο για την ακριβή μέτρηση της διαθλαστικής κατάστασης των βρεφών και παιδιών, την ικανότητα προσήλωσης τους και την κορική τους διάμετρο.

Αυτόματο παιδικό διαθλασίμετρο Plusoptix A09

Πλήρως αυτοματοποιημένο διαθλασίμετρο για την ακριβή μέτρηση της διαθλαστικής κατάστασης των βρεφών και παιδιών, την ικανότητα προσήλωσης τους και την κορική τους διάμετρο.

Φορητό Σκιασκόπιο (SkiaRefraktoskop) οίκου Heine

Επαναφορτιζόμενο άμεσο σκιασκόπιο για παιδοφθαλμολογική εξέταση.

Mini άμεσο οφθαλμοσκόπιο Heine mini 3000 και Φορητό Οφθαλμοσκόπιο Heine Beta 200

Φορητό επαναφορτιζόμενο και mini οφθαλμοσκόπιο για άμεση οφθαλμολογική εξέταση.

Mini άμεσο οφθαλμοσκόπιο Heine mini 3000 και Φορητό Οφθαλμοσκόπιο Heine Beta 200

Φορητό επαναφορτιζόμενο και mini οφθαλμοσκόπιο για άμεση οφθαλμολογική εξέταση.

Εξωφθαλμόμετρο

Το εξωφθαλμόμετρο Hertel της INAMI επιτρέπει την ακριβή μέτρηση της προβολής του κερατοειδούς, εξωφθαλμία, μέσω απλής ευθυγράμμισης των δίδυμων πρισματικών φακών.

Τονόμετρο Επιπέδωσης Goldman

Τονόμετρο επιπεδώσεως τύπου Goldmann για την ακριβέστερη δυνατή εκτίμηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως.

Τονόμετρο Επιπέδωσης Goldman

Τονόμετρο επιπεδώσεως τύπου Goldmann για την ακριβέστερη δυνατή εκτίμηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως.

Τριεδρικός φακός γωνίας βυθοσκόπησης οίκου VOLK και Φακός Super Field NC Case plus οίκου VOLK

Γίνεται έλεγχος του βυθού του οφθαλμού και της γωνίας του προσθίου θαλάμου.

Οφθαλμολογικό Λογισμικό Ασθενών SL VISION της SYSTEM VISION

Εξειδικευμένο ιατρικό λογισμικό της εταιρίας System Vision για την οργάνωση των ραντεβού, την μηχανογραφική τήρηση πλήρους ιατρικού ιστορικού και ψηφιακού φακέλου του ασθενούς.

Οφθαλμολογικό Λογισμικό Ασθενών SL VISION της SYSTEM VISION

Εξειδικευμένο ιατρικό λογισμικό της εταιρίας System Vision για την οργάνωση των ραντεβού, την μηχανογραφική τήρηση πλήρους ιατρικού ιστορικού και ψηφιακού φακέλου του ασθενούς.

ISHIHARA Tests for colour deficiency

Το τεστ ISHIHARA είναι ένα διαγνωστικό τεστ όρασης με στόχο τη διάγνωση της σωστής αντίληψης των χρωμάτων και κυρίως του κόκκινου και του πράσινου.

Quantitative Colour Blind Test

Η Δοκιμασία αντίληψης χρωμάτων κατά Farnsworth είναι μια ειδικότερη δοκιμή αντίληψης των χρωμάτων.

Quantitative Colour Blind Test

Η Δοκιμασία αντίληψης χρωμάτων κατά Farnsworth είναι μια ειδικότερη δοκιμή αντίληψης των χρωμάτων.

Οπτομετρικός πίνακας Ενηλίκων και Παιδιών

Πίνακας οπτοτύπων με πολλές διαγνωστικές δυνατότητες, τεστ με γράμματα, αριθμούς, εικόνες και παιδικούς χαρακτήρες.

Οφθαλμολογικά Εργαλεία

Πλήρης σειρά οφθαλμολογικών χειρουργικών εργαλείων. Σετ χαλαζίου, πτερυγίου, διάνοιξης δακρυϊκού πόρου.

Οφθαλμολογικά Εργαλεία

Πλήρης σειρά οφθαλμολογικών χειρουργικών εργαλείων. Σετ χαλαζίου, πτερυγίου, διάνοιξης δακρυϊκού πόρου.

eye-doctor-03

τηλεφωνο επικοινωνιας

Δευτέρα - Παρασκευή

09:00 - 13:00 | 18:00 - 20:30

Τετάρτη Απόγευμα

Κλειστά

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

Κλειστά