Select Page

Χειρουργός Οφθαλμίατρος | Λαμπράκης Γεώργιος

Πρεσβυωπία

Η Πρεσβυωπία είναι μία από τις παθήσεις που συγκαταλέγεται στις Παθήσεις Διαθλαστικής Συσκευής του Ματιού.

Τι είναι η Πρεσβυωπία;

Η πρεσβυωπία αποτελεί ένα εξελικτικό πρόβλημα που σχετίζεται με την προοδευτική μείωση της κοντινής όρασης. Παρουσιάζεται από την ηλικία των 40 με 45 ετών, όπου το άτομο χάνει προοδευτικά την ικανότητα προσαρμογής και δε μπορεί πλέον να διαβάσει καθαρά ένα αντικείμενο στην απόσταση των 35-40cm που είναι η απόσταση διαβάσματος.

presviopia

Συχνές Ερωτήσεις

Αιτιολογία Πρεσβυωπίας

Υπάρχουν δύο θεωρίες που προσπαθούν να αιτιολογήσουν την εμφάνιση της πρεσβυωπίας

  • Η πρώτη στηρίζεται στη σταδιακή απώλεια της ελαστικότητας του οφθαλμικού φακού που σημαίνει ότι ο φακός αυτός χάνει την ικανότητα να εστιάζει στα κοντινά αντικείμενα (χάνει δηλαδή την ικανότητα προσαρμογής).
  • Η δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει πως η απώλεια της προσαρμοστικότητας του φακού οφείλεται στην μείωση της λειτουργικότητας του ακτινωτού μυός ( του μυός από τον οποίο εξαρτάται ο οφθαλμικός φακός), λόγω προοδευτικής ατροφίας αυτού, η οποία επέρχεται ως φυσικό επακόλουθο της γήρανσης.

Η πάθηση που παρουσιάζεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο τους ή αν ήδη πάσχουν από άλλες διαθλαστικές ανωμαλίες όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία κι ο αστιγματισμός. Αρχίζει στην ηλικία των 40-45 χρονών και προοδευτικά επιδεινώνεται μέχρι την ηλικία των 55-60 χρονών.

Τύποι και Συμπτώματα Πρεσβυωπίας

Το ποσό της προσαρμογής που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ο οφθαλμός για να δει καθαρά ένα αντικείμενο σε ορισμένη απόσταση εξαρτάται από την διαθλαστική κατάστασή του (εμμέτρωπας, μύωπας, υπερμέτρωπας ) και από την απόσταση που βρίσκεται το αντικείμενο. Δηλαδή:

Ένας μυωπικός οφθαλμός, για να δει καθαρά στην κοντινή απόσταση(33cm), χρειάζεται τόση προσαρμογή όση ο εμμέτρωπας, μείον το βαθμό της μυωπίας του. Έτσι, ο μύωπας χρειάζεται πολύ αργότερα πρεσβυωπικά γυαλιά και σε ορισμένες περιπτώσεις δε τα χρειάζεται καθόλου, ιδίως όταν η μυωπία του είναι περίπου 3,0D.

Αντίθετα, ένας υπερμετρωπικός οφθαλμός για να δει καθαρά στην απόσταση των 33cm χρειάζεται τόση προσαρμογή, όση χρειάζεται και ο εμμέτρωπας συν το βαθμό της υπερμετρωπίας του. Έτσι στον υπερμέτρωπα η πρεσβυωπία εμφανίζεται νωρίτερα απ ότι στον εμμέτρωπα.

Τα κυριότερα συμπτώματα της πρεσβυωπίας είναι:

  • Αδυναμία ανάγνωσης σε μια κανονική απόσταση ανάγνωσης.
  • Πονοκέφαλοι από παρατεταμένη ανάγνωση ή εργασία σε κοντινή απόσταση.
  • Αίσθημα κόπωσης.
  • Στιγμιαίες θολώσεις της όρασης όταν απομακρύνει το βλέμμα από το αντικείμενο ανάγνωσης.

Θεραπεία Πρεσβυωπίας

Επιτυγχάνεται κυρίως με τη χορήγηση θετικών (συγκλινόντων) φακών για να συμπληρωθεί η ανεπάρκεια της προσαρμογής.

presviopia 2 georgios lamprakis xeirourgos ophalmiatros ioannina

Γυαλιά κοντινής όρασης (για διάβασμα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ξεχωριστά είτε μικτά (πολυεστιακά) που επιτρέπουν την ευκρινή όραση σε όλες τις αποστάσεις. Τα πολυεστιακά γυαλιά αποτελούν μια πολύ καλή λύση, ιδίως σε μεσήλικες υπερμέτρωπες που αλλιώς θα χρειάζονταν δύο ή και τρία ζευγάρια γυαλιών ανάλογα με την απόσταση του αντικειμένου που παρατηρούν (κοντινά, ενδιάμεσα, μακρινά).
Τα πολυεστιακά γυαλιά έχουν όμως τρία μειονεκτήματα:

-Είναι ακριβά γυαλιά.

-Πρέπει να τα φοράει κανείς όλη την ημέρα.

-Και είναι δύσκολο να συνηθιστούν.

Οι Πολυεστιακοί Φακοί ικανοποιούν μεγάλο μέρος των ασθενών, αλλά συνήθως αποτελούν λύση περισσότερο αποτελεσματική για υπερμέτρωπες. Επίσης, ενώ προσφέρουν καλή εστίαση τόσο για μακρινά όσο για κοντινά αντικείμενα, μειώνουν κάπως την αντίληψη αντιθέσεων από τον οφθαλμό, κάτι ιδιαίτερα ενοχλητικό για τους ασθενείς. Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιούνται φακοί επαφής, ο φακός του ενός ματιού μπορεί να συνταγογραφηθεί για κοντινή όραση, διατηρώντας τον άλλο για καλή μακρινή όραση.

presviopia 3 georgios lamprakis xeirourgos ophalmiatros ioannina

Σήμερα υπάρχουν καινούριες μέθοδοι με λέιζερ (presby-lasik), και χειρουργικές, όπως η ένθεση πολυεστιακών ή προσαρμοστικών ενδοφακών εντός του οφθαλμού στη θέση του φυσικού φακού ο οποίος αφαιρείται ή η ένθεση φακού εντός του κερατοειδή (ενδοκερατικοί φακοί). Είναι πολλά υποσχόμενες μέθοδοι, οι οποίες ήδη εφαρμόζονται και συνεχώς εξελίσσονται.presviopia 4 georgios lamprakis xeirourgos ophalmiatros ioannina

Έχουν γίνει πολλές άλλες προσπάθειες για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας χειρουργικά ή με λέιζερ, χωρίς όμως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι πιο γνωστές, ήταν η χειρουργική μέθοδος του Αμερικανού SCHACHAR, όπου εμφυτεύονταν μικροί πλαστικοί κύλινδροι (inplants) στο σκληρό χιτώνα (το άσπρο του ματιού), οι τομές με λέιζερ ή νυστέρι επίσης στο σκληρό χιτώνα και οι θερμοκαυτηριάσεις στη περιφέρεια του κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού.presviopia 5 georgios lamprakis xeirourgos ophalmiatros ioannina

Ένας έμμεσος, απλός και παλιός τρόπος για την λύση του προβλήματος, είναι το σύστημα MONOVISION. Με τη μέθοδο αυτή, χειρουργικά ή με λέιζερ ή ακόμα και με φακό επαφής, o ένας οφθαλμός γίνεται ελαφρά μυωπικός, ενώ ο άλλος γίνεται εμμετρωπικός. Με αυτόν τον τρόπο, με το ένα μάτι (το μυωπικό) βλέπουμε κοντά, ενώ με το άλλο (το εμμετρωπικό) βλέπουμε μακριά.presviopia 6 georgios lamprakis xeirourgos ophalmiatros ioannina

Η μέθοδος MONOVISION είναι ιδανική για ανθρώπους διατεθειμένους να δεχθούν ένα συμβιβασμό στη διόφθαλμη όραση τους, προκειμένου να είναι όσο γίνεται πιο ανεξάρτητοι από κάθε είδους διορθωτικά γυαλιά.

Τελευταία εξέλιξη στην χειρουργική αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας είναι η τοποθέτηση ειδικού ενδοκερατικού ενθέματος στον έναν οφθαλμό (CornealInlay) με ταυτόχρονη διόρθωση του έτερου οφθαλμού για ευκρινή μακρινή όραση. Το ένθεμα τοποθετείται σε ειδική θήκη δίκην «τσέπης» που προετοιμάζεται με τη χρήση ειδικού Laser υψηλής ακρίβειας (Femtosecond Laser), ακριβώς μπροστά από την κόρη του οφθαλμού. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μικρού μεγέθους αδιαφανή δίσκο διαμέτρου 3,8 mm, με ένα μικρό στρογγυλό άνοιγμα 1,6 mm στο κέντρο του. Η τεχνική, που μοιάζει με τις άλλες επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής LASIK (και μάλιστα μπορεί να συνδυαστεί με αυτές), αφορά το εξώτερο τμήμα του ματιού κι είναι σαφώς λιγότερο επεμβατική από την τοποθέτηση ενός ενδοφακού που γίνεται βαθύτερα στο μάτι.presviopia 7 georgios lamprakis xeirourgos ophalmiatros ioannina

Ο στενοπικός δακτύλιος AcuFocus KAMRA που έχει επικρατήσει, περιορίζει το άνοιγμα της κόρης αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το βάθος πεδίου κι επιτρέποντας μια ικανοποιητική κοντινή όραση στον συγκεκριμένο οφθαλμό. Πρόκειται για ελπιδοφόρα, καλή κι αναστρέψιμη λύση, κατάλληλη για άτομα με πρεσβυωπία που δεν φορούν γυαλιά για μακριά. Μόνες επιφυλάξεις είναι η ανοχή του κερατοειδούς στη μακροχρόνια παραμονή του δίσκου, καθώς κι η δυσκολία στη σωστή επικέντρωση του ενθέματος στη θέση που απαιτείται.

eye-doctor-icon-6-1

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού κατά την οποία η διαθλαστική ισχύς του δεν είναι ίδια σε όλους τους μεσημβρινούς, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εστίαση όλων των ακτίνων σε ένα σημείο.

eye-doctor-icon-04

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

Είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία, όταν ο οφθαλμός είναι σε κατάσταση ηρεμίας, οι ακτίνες του φωτός δεν συγκεντρώνονται στον αμφιβληστροειδή, όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά πίσω από αυτόν.

eye-doctor-icon-9

ΜΥΩΠΙΑ

Η μυωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία μια παράλληλη δέσμη ακτινών εισερχόμενη στο μάτι, δεν εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή, όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά εμμετρωπικά μάτια αλλά μπροστά από αυτόν.

eye-doctor-03

τηλεφωνο επικοινωνιας

Δευτέρα - Παρασκευή

09:00 - 13:00 | 18:00 - 20:30

Τετάρτη Απόγευμα

Κλειστά

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

Κλειστά