Select Page

Χειρουργός Οφθαλμίατρος | Λαμπράκης Γεώργιος

Αγγειακές Παθήσεις

Οι Αγγειακές Παθήσεις είναι μία από τις παθήσεις που συγκαταλέγεται στις Παθήσεις Βυθού.

Γενικά για τις Αγγειακές Παθήσεις

Απόφραξη Φλέβας Αμφιβληστροειδούς

Συμβαίνει συχνότερα σε ηλικιωμένα άτομα και σε άντρες και είναι συνήθως ετερόπλευρη.
Η απόφραξη μπορεί να αφορά είτε στην κεντρική φλέβα του αμφιβληστροειδούς είτε σε κλάδο της.

1)ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ (CRVO)

Οφείλεται στην ανάπτυξη θρόμβου στην κεντρική φλέβα του αμφ/δούς στην περιοχή του ηθμοειδούς πετάλου (lamina cribrosa) της κεφαλής του οπτικού νεύρου.

AITIA

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
-Πίεση της ΚΦΑ επί του ηθμοειδούς πετάλου πχ σε αθηρωματωση
-Οίδημα οπτικής θηλής
-Χρόνιο γλαύκωμα
-Υπερμετρωπία
-Χρόνιες τοπικές φλεγμονές του αγγειακού τοιχώματος πχ νόσος του Eales

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
-Αρτηριακή υπέρταση
-Σαγχαρώδης διαβήτης
-Καρδιαγγειακές παθήσεις
-Νόσοι που αυξάνουν τη γλοιότητα του αίματος πχ πολυερυθραιμια, δρεπανοκυτταρικη αναιμία
-Λευχαιμία

ΘΡΟΜΒΟΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
-Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
-Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C
-Ομοκυστεινουρία

ΦΑΡΜΑΚΑ
-Αντισηπτικά με οιστρογόνα
-Διουρητικά
-Αντιφλεγμονώδη (πχ ιβουπροφενη)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Υπάρχουν 2 μορφές CRVO:

Α) Μη ισχαιμική μορφή

Η πιο συχνή (75%) και πιο ήπια.
Η εισβολή νόσου είναι προοδευτική με μικρή μείωση όρασης, συχνά παροδική.

Οφθαλμοσκοπικά ευρήματα: είναι η διάταση και η ελίκωση των φλεβών, ενίοτε το οίδημα της οπτικής θηλής. Μικρό οίδημα αμφ/δούς με διάχυτες στικτές αιμορραγίες σε όλη την έκτασή του, και ενίοτε οίδημα ωχράς. Βαμβακόμορφα εξιδρώματα παρατηρούνται σπάνια.
Φλουροαγγειγραφικα: παρατηρείται επιβράδυνση φλεβικής κυκλοφορίας ενώ η τριχοειδικη κυκλοφορία ελέγχεται επαρκώς.
Η πορεία της νόσου είναι καλή και οι περισσότεροι αποκτούν συνήθως όραση >5/10.

Β) Ισχαιμική μορφή

Η Πιο σπάνια (25%).
Επέρχεται αιφνιδίως με μεγάλη πτώση όρασης (<1/20).
Οφθαλμοσκοπικά ευρήματα: διάχυτες φλογοειδείς αιμορραγίες σε όλη την έκταση του βυθού. Οι φλέβες είναι διατεταγμένες ελικοειδείς σκοτεινού χρώματος. Έντονο οίδημα αμφ/δούς, άφθονα βαμβακόμορφα εξιδρώματα, έντονο οίδημα οπτικής θηλής.
Φλουοροαγγειγραφικα: μεγάλη καθυστέρηση φλεβικής φάσης και εκτεταμένη ισχαιμία των τριχοειδών.
Η πορεία της νόσου κακή. Τα ευρήματα υποχωρούν, (σημεία που υποδηλώνουν παλιά πάθηση είναι η μειωμένη όραση, οι φλεβικές περιχειρίδες , οι διαταραχές στην περιοχή της ωχράς όπως το κυστικό οίδημα και η ισχαιμία αυτής, και η παράπλευρη κυκλοφορία στην οπτική θηλή «retinocilliary collaterals) αλλά η όραση παραμένει φτωχή λόγω των επιπλοκών, όπως:

Η Νεοαγγείωση: στην ίριδα και στον γωνία του πρόσθιου θαλάμου που οδηγεί σε δευτεροπαθές νεοαγγειακό γλαύκωμα (σε 3-4μηνες) μετά την έναρξη της νόσου. Ενώ η νεοαγγείωση της θηλής ή άλλων περιοχών του αμφ/δούς οδηγει σε προαμφιβληστροειδικές και ενδουαλοειδικές αιμορραγίες , των οποίων η οργάνωση και η έλξη επί του αμφ/δούς προκαλεί ελκτικές αποκολλήσεις του αμφ/δούς.

Διαταραχές στην περιοχή της ωχράς κηλίδας: όπως κυστικό οίδημα ωχρας κηλίδας που οδηγεί σε κυστική εκφύλιση αυτής και διάσπαση του περιβοθρικου τριχοειδικού δικτύου που οδηγεί σε ισχαιμία ωχράς (δυσμενές προγνωστικό σημείο για την όραση)

2) ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ (CRVO)

Είναι η πιο συχνή μορφή φλεβικής απόφραξης κι στο 63% προσβάλλεται ο άνω κροταφικός κλάδος.

AITIA

-Αρτηριακή υπέρταση.
-Σκληρυντικές βλάβες στις αρτιροφλεβικές διασταυρώσεις.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η όραση εξαρτάται από την προσβολή της ωχράς κηλίδας.
Οφθαλμοσκοπικά: ο πάσχων φλεβικός κλάδος είναι διευρυμένος και τα αντίστοιχα αρτηρίδια στενωμένα. Αιμορραγίες, οίδημα του αμφ/δούς και εξιδρώματα παρατηρούνται στην περιοχή του βυθού αντίστοιχα προς το θρομβωμένο κλάδο.

Επιπλοκές

-Κυστικό οίδημα ωχράς (κυρίως σε θρόμβωση άνω κροταφικού κλάδου).

-Νεοαγγείωση και ενδουαλοειδική αιμορραγία. Επανάκτηση φυσιολογικής όρασης στο 58% των πασχοντων

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Συντηρητική
– Αντιπηκτικά – θρομβολυτικά
– Αιμοδιάκλυση
– Κορτικοστεροειδή (από του στόματος ή ενδουαλοειδικά)
– Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης (από του στόματος)
– Τοπικά αντιγλαυκωματικα

Χειρουργική
Αποσυμπίεση κεντρικής φλέβας αμφ/δούς

Φωτοπηξια μe ακτίνες laser
-Παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία (panretinal)
-Δίκην δικτύου (grid pattern) – οδηγίες CRVOS
-Ενδουαλοειδικές ενέσεις με αντί – VEGF παράγοντες

 

Απόφραξη Αρτηρίας Αμφιβληστροειδούς

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οι αρτηριακές αποφράξεις οφείλονται είτε σε θρόμβωση του αγγείου είτε σε εμβολή δηλαδή μεταφορά θρόμβου από άλλο σημείο του αγγειακού συστήματος στα αγγεία του αμφιβληστροειδή.

Έτσι στα αίτια συγκαταλέγονται:

1. Εμβολή:

Είναι η πιο συχνή αιτία. Η οφθαλμική αρτηρία είναι ο πρώτος κλάδος της έσω καρωτίδας.
Τα έμβολα προέρχονται είτε από την καρδιά π.χ
– Από εκβλαστήσεις του μυοκαρδίου σε περιπτώσεις βαριάς ενδοκαρδίτιδας ή
-από θρόμβους σε στένωση μιτροειδούς βαλβίδας συνδυαζόμενη με κολπική μαρμαρυγή.
είτε από την έσω καρωτίδα εδώ τα έμβολα είναι αθηρώματα
2. Αγγειακή απόφραξη:

Του αρτηριακού τοιχώματος μπορεί να παρατηρηθεί ή σε αθηρωμάτωση ή σε φλεγμονή του τοιχώματος (κροταφική αρτηρίτιδα, ερυθηματώδης λύκος κλπ)
3. Αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης:

Σε οξύ γλαύκωμα ή σε υπερβολική πίεση στο βολβό κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Απότομη και μεγάλη πτώση της όρασης συνήθως ετερόπλευρα.
Το άμεσο αντανακλαστικό της κόρης στο φως είναι καταργημένο.

Οφθαλμοσκοπικά:
Αμέσως μετά την απόφραξη, ελαφρά θόλωση του αμφ/δούς.
Σε λίγες ώρες ο αμφ/δής γίνεται γαλακτοχρούς και παρατηρείται η χαρακτηριστική «κερασόχρους ωχρά».

Η κεντρική αρτηρία του αμφ/δούς και οι κλάδοι της είναι στενωμένοι με διακεκομμένη ροή αίματος. Οι φλέβες διογκωμένες.

Μετά από εβδομάδες το οίδημα του αμφ/δούς εξαφανίζεται και παρατηρείται αποχρωματισμός της οπτικής θηλής.
Αργότερα μπορεί η κυκλοφορία να επανέλθει όμως οι αρτηρίες παραμένουν στενές.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Ερύθρωση ίριδας και νεοαγγειακό γλαύκωμα στο 1-5% των περιπτώσεων .

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Είναι επείγουσα κατάσταση γιατί ο αμφ/δής δε μπορεί να ανεχθεί περίοδο ισχαιμίας μεγαλύτερη από μερικές ώρες. Αμέσως μετά τη διάγνωση:

-Ο ασθενής σε ύπτια θέση.
-Έλεγχος αρτηριακής πίεσης.
-Εισπνοή μείγματος 95%οξυγόνου και 5%διοξειδίου του άνθρακα για αγγειοδιαστολή.
-Μαλάξεις του βολβού.
-Ακεταζολαμίδη iv.
-Αποκλεισμός άλλης συστηματικής νόσου και κυρίως γιγαντοκυτταρικής αρτρίτιδας.
-Παρόλα αυτά συνήθως τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι φτωχά για την όραση του ασθενούς.

 

eye-doctor-icon-6-1

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ

Το υαλοειδές σώμα είναι μια ζελατινώδης ουσία που πληρεί τον βολβό του οφθαλμού, πίσω από το φακό και έρχεται σε επαφή με τον αμφιβληστροειδή. Το υαλοειδές φυσιολογικά συμφύεται πιο στερεά σε ορισμένα σημεία με το τοίχωμα του βολβού.

eye-doctor-icon-04

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο αμφιβληστροειδής χιτώνας αποχωρίζεται από τον υποκείμενο χοριοειδή χιτώνα.

eye-doctor-icon-9

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦ/ΠΑΘΕΙΑ

Η Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια πολύ σοβαρή επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη, η οποία εμφανίζει χαρακτηριστικές βλάβες στο βυθό του οφθαλμού λόγω προσβολής των αμφιβληστροειδικών αγγείων.

eye-doctor-03

τηλεφωνο επικοινωνιας

Δευτέρα - Παρασκευή

09:00 - 13:00 | 18:00 - 20:30

Τετάρτη Απόγευμα

Κλειστά

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

Κλειστά