Select Page

Χειρουργός Οφθαλμίατρος | Λαμπράκης Γεώργιος

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς

Η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς είναι μία από τις παθήσεις που συγκαταλέγεται στις Παθήσεις Βυθού.

Τι είναι η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς;

Ο αμφιβληστροειδής είναι μια ημιδιαφανής μεμβράνη που καλύπτει το εσωτερικό πίσω μέρος του βολβού του ματιού (βυθός). Περιέχει τα φωτοευαίσθητα νευρικά κύτταρα (ραβδία και κωνία) τα οποία μετατρέπουν τα οπτικά ερεθίσματα σε ηλεκτρικά σήματα που διαβιβάζονται στον εγκέφαλο και μεταφράζονται σε εικόνες.
Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο αμφιβληστροειδής χιτώνας αποχωρίζεται από τον υποκείμενο χοριοειδή χιτώνα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την απομάκρυνση των κατεξοχήν στοιχείων για την αντίληψη του φωτός (ραβδίων και κωνίων) από το τροφικό τους υποστρώματος μελάγχρουν επιθήλιο και τη χοριοτριχοειδική στιβάδα με αποτέλεσμα την εκφύλιση αυτών και τελικά την τύφλωση.

apokollisi amfiflistoridous georgios lamprakis xeirourgos ofthalmiatros ioannina 2

Συχνές Ερωτήσεις

Τύποι Αποκόλλησης Αμφιβληστροειδούς

1. Ρηγματογενής ή ιδιοπαθής αποκόλληση
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία ρωγμής στον αμφ/δη, δια μέσου της οποίας υγρό από τον υαλοειδικό χώρο παρεμβάλλεται μεταξύ του μελάγχρου επιθηλίου και του αμφ/δούς, με αποτέλεσμα την αποκόλληση του από το τοίχωμα του βολβού.

apokollisi amfiflistoridous georgios lamprakis xeirourgos ofthalmiatros ioannina 2

Προδιαθεσικοί παράγοντες:

  • Εκφυλιστικές βλάβες στην περιφέρεια του αμφ/δούς
  • Τραύματα βολβού
  • Υψηλή μυωπία
  • Κατάσταση του υαλοειδούς (ζελατινώδης ουσία που πληροί τον βολβό του οφθαλμού και έρχεται σε επαφή με τον αμ/δή). Σε μερικές περιπτώσεις, το υαλοειδές ρευστοποιείται, και αποχωρίζεται από το αμφ/δη. Τα φαινόμενο αυτό μπορεί να επέλθει απότομα οπότε προκαλούνται έλξεις στον αμφιβληστροειδή. Εάν ο αμφιβληστροειδής είναι ευαίσθητος σε αυτό το σημείο, οι έλξεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν στηδημιουργία ρωγμής, μέσα από την οποία ενδέχεται να περάσουν τα ενδοφθάλμια υγρά και να προκαλέσουν αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

2. Ελτική αποκόλληση
Οφείλεται σε παθολογικές αλλοιώσεις του υαλοειδούς κατά τις οποίες δημιουργούνται υαλοειδοαμφιβληστροειδικές μεμβράνες που ρικνούμενες εξασκούν ισχυρές έλξεις στον αμφ/φή με τελικό αποτέλεσμα την αποκόλλησή του.

apokollisi amfiflistoridous georgios lamprakis xeirourgos ofthalmiatros ioannina 3

3. Εξιδρωματική ή δευτεροπαθής αποκόλληση

Εδώ το υπαμφιβληστροειδικό υγρό προέρχεται από τον χοριοειδή λόγω διαταραχής της διαπερατότητας του μελάγχρου επιθηλίου π.χ σε φλεγμονές ή όγκους του χοριοειδούς.

apokollisi amfiflistoridous georgios lamprakis xeirourgos ofthalmiatros ioannina 4

Συμπτώματα Αποκόλλησης

Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι μια επείγουσα κατάσταση και ο ασθενής πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα συμπτώματα της αποκόλλησης.

Αυτά είναι:

  • Φωταψίες δηλαδή λάμψεις(αστραπές –σπίθες) σύντομης διάρκειας.
  • Μυοψίες Απότομη εμφάνιση μαύρων κηλίδων (μυγών –πεταλούδων).
  • Ελάττωση της όρασης λόγω άλλοτε άλλου βαθμού υαλοειδικής αιμορραγίας.
  • Απώλεια τμήματος του οπτικού πεδίου όταν αρχίζει και αποκολλάται ο αμφ/δης.
  • Δραματική πτώση της όρασης όταν αποκολληθεί η ωχρά.

Τα συμπτώματα αυτά πρέπει να θορυβήσει τον ασθενή ώστε να αναζητήσει άμεσα βοήθεια από οφθαλμίατρο γιατί η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς απαιτεί επείγουσα κατάσταση, η οποία μπορεί να βλάψει μόνιμα την όραση του ασθενούς.

 

Θεραπεία Αποκόλλησης

Μεγάλη σημασία ως προς την αποτελεσματικότητα της θεραπείας έχει η πρώιμος διάγνωση. Έτσι, αν διαγνωσθούν έγκαιρα μικρές περιφερικές ρωγμές του αμφιβληστροειδούς, γίνεται περιχαράκωση τους με εστιακή laser φωτοπηξία για να σταματήσει η εξέλιξή τους προς πιθανή αποκόλληση. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Εάν όμως δεν διαγνωσθούν έγκαιρα, είναι εκτεταμένες ή πιο κεντρικές, η φωτοπηξία με laser συχνά δεν είναι αρκετή να συγκρατήσει τον αμφιβληστροειδή, κι η βλάβη επεκτείνεται έως ότου αποκολληθεί μεγάλο μέρος ή ακόμα κι όλος ο αμφιβληστροειδής.

Σε περιορισμένης και μικρής εκτάσεως ήδη εγκατεστημένη αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, επιχειρείται συμπλησίαση του αμφ/δούς προς το χοριοειδή, αντίστοιχα προς τη ρωγμή, ώστε να εξασφαλισθεί η στεγανή συγκόλληση του αμφ/δούς μα τον υποκείμενο χοριοειδή.

Η πιο διαδεδομένη χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται είναι ο περιβροχισμός με σκληρικά μοσχεύματα.

Πρόκειται για μοσχεύματα σιλικόνης, που καθηλώνονται εξωτερικά με ράμματα στο σκληρικό τοίχωμα του ματιού, στην περιοχή που αντιστοιχεί στη ρωγμή, ασκώντας πίεση στον αμφιβληστροειδή από έξω προς τα μέσα. Για την συγκόλληση της ρωγμής του αμφιβληστροειδούς εφαρμόζεται περαιτέρω κρυοπηξία ή laser φωτοπηξία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το «σφράγισμα» της ρωγμής και την αποκατάσταση της αποκόλλησης με την απορρόφηση του υπαμφιβληστροειδικού υγρού από τον ίδιο τον οργανισμό.

Η εγχείριση γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία και τα σκληρικά μοσχεύματα παραμένουν για πάντα στο μάτι χωρίς να προκαλούν πόνο ή να γίνονται αντιληπτά.

Εάν η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι εκτεταμένη, η πλέον διαδεδομένη τεχνική είναι η υαλοειδεκτομή.

Για τη συγκόλληση των χειλέων της αμφιβληστροειδικής ρωγμής εφαρμόζεται κρυοπηξία ή ενδο-laser φωτοπηξία για τη ανάπτυξη γύρω από την ρωγμή άσηπτων χοριοαμφιβληστροειδικών εστίών, έτσι ώστε όταν αυτές ουλοποιηθούν να δημιουργηθούν περιοχές στερεάς σύμφυσης μεταξύ του αμφ/δούς και του χοριοειδούς και να κλείσουν την ρωγμή. Στο τέλος της επέμβασης, η οφθαλμική κοιλότητα πληρούται με ένα ειδικό αέριο το οποίο θα διατηρήσει τον αμφιβληστροειδή στην θέση του για τουλάχιστον 15 ημέρες (εσωτερικός επιπωματισμός). Το αέριο αυτό σταδιακά θα απορροφηθεί από τον οφθαλμό και θα αντικατασταθεί με τον φυσιολογικό ορό του ασθενούς.

Σε παραμελημένες ή δύσκολες αποκολλήσεις, στο τέλος της εγχείρησης υαλοειδεκτομής αντί του αερίου, το μάτι συμπληρώνεται με έλαιο υγρής σιλικόνης. Η σιλικόνη έχει τον ίδιο ρόλο όπως και το αέριο μόνο που δεν απορροφάται και πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά όταν κρίνει ο χειρουργός. Το πλεονέκτημα της σιλικόνης είναι ότι προσφέρει σταθερότητα για μακρύ χρονικό διάστημα αρκετών εβδομάδων.

Η ανατομική αποκατάσταση της αποκόλλησης του αμφ/δούς με τα σημερινά χειρουργικά μέσα ανέρχεται στο 90% των περιπτώσεων. Το οπτικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το αν η αποκόλληση επεκτάθηκε και στην ωχρά και από το χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ της αποκόλλησης και της πραγματοποίησης της χειρουργικής επέμβασης.

eye-doctor-icon-6-1

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ

Το υαλοειδές σώμα είναι μια ζελατινώδης ουσία που πληρεί τον βολβό του οφθαλμού, πίσω από το φακό και έρχεται σε επαφή με τον αμφιβληστροειδή. Το υαλοειδές φυσιολογικά συμφύεται πιο στερεά σε ορισμένα σημεία με το τοίχωμα του βολβού.

eye-doctor-icon-04

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦ/ΠΑΘΕΙΑ

Η Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια πολύ σοβαρή επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη, η οποία εμφανίζει χαρακτηριστικές βλάβες στο βυθό του οφθαλμού λόγω προσβολής των αμφιβληστροειδικών αγγείων.

eye-doctor-icon-9

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε για την Απόφραξη Φλέβας  και Αρτηρίας του Αμφιβληστροειδή.

eye-doctor-03

τηλεφωνο επικοινωνιας

Δευτέρα - Παρασκευή

09:00 - 13:00 | 18:00 - 20:30

Τετάρτη Απόγευμα

Κλειστά

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

Κλειστά