Select Page

Χειρουργός Οφθαλμίατρος | Λαμπράκης Γεώργιος

Θεραπευτικές Πράξεις

Ενημερωθείτε για τις Θεραπευτικές Πράξεις που πραγματοποιούνται στο Οφθαλμολογικό Ιατρείο του Λαμπράκη Γεώργιου.

οι υπολοιπες οφθαλμικες υπηρεσιες

ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ

Είναι μια μικροεπέμβαση, κατά την οποία με τη βοήθεια μιας ειδικής σύριγγας με λεπτή βελόνη, ενίονται στο εσωτερικό του ματιού (υαλοειδές) διάφορα φάρμακα, που ανάλογα με την υποκείμενη πάθηση μπορεί να είναι είτε κορτιζόνη ή αντι – VEGF παράγοντες.

Οι ενέσεις πραγματοποιούνται από χειρουργούς οφθαλμιάτρους, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους υπό τοπική αναισθησία, όπου και ακολουθούνται αυστηροί κανόνες ασηψίας με αποτέλεσμα η ένεση να είναι ανώδυνη και ασφαλής. Ενδείξεις ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων αντι-VEGF παραγόντων.

Οι συχνότερες ενδείξεις για την εφαρμογή ενδοϋαλοειδικών ενέσεων είναι η θεραπεία:

-Διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας (DME).
-Εξιδρωματικού τύπου (υγρή μορφή) ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD).
-Οιδήματος ωχράς κηλίδας από απόφραξη φλέβας του αμφ/δους (BRVA).
-Αιτιών χοριοειδικης νεοαγγείωσης (πχ μυωπική, ιδιοπαθής, κεντρική ορώδης -χοριοαμφιβληστοειδοπάθεια κλπ)

Τρόπος δράσης αντι-VEGF παραγόντων
Οι ασθενείς με τις προαναφερθείσες παθήσεις, παρουσιάζουν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν με θρεπτικά συστατικά τον οφθαλμό. Αυτό έχει συχνά σαν αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αδύναμα και παθολογικά αγγεία υπό την επίδραση ενός αυξητικού παράγοντα VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Τα παθολογικά αυτά αγγεία έχουν την τάση να αιμορραγούν και να επιτρέπουν τη διαρροή υγρού στην περιοχή της ωχράς κηλίδας.
Με τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις των κατάλληλων αντι-VEGF παραγόντων, προκαλείται αναστολή της ανάπτυξης των παθολογικών αιμοφόρων αγγείων (και περιορισμός της αιμορραγίας και της διαρροής).

To Avastin αν και μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει επίσημη έγκριση χρήσης από διεθνείς οργανισμούς φαρμάκων, χρησιμοποιείται συχνά κυρίως λόγω του σημαντικά χαμηλότερου κόστους του. Η ιατρική εμπειρία και διάφορες μελέτες που τρέχουν, δίνουν συγκρίσιμη αποτελεσμάτικότητα και ασφάλεια με τους άλλους δύο εγκεκριμένους anti-VEGF παράγοντες.

Αποτελεσματικότητα αντιVEGF παραγόντων

Με τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις των νέων φαρμάκων επιτυγχάνεται βελτίωση της όρασης στους μισούς περίπου ασθενείς ενώ αποτρέπεται η περαιτέρω επιδείνωση της όρασης σε ποσοστό που ξεπερνάει το 90%.

Τα παραπάνω αποτελέσματα εξαρτώνται από:

-Tο μέγεθος αλλά και
-Tην παλαιότητα της αρχικής βλάβης

Για κάθε ένα από τα φάρμακα υπάρχουν διεθνώς οριζόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται με βάση το θεραπευτικό αποτέλεσμα όπως αυτό καταγράφεται στην οφθαλμολογική εξέταση με βυθοσκόπηση αλλά και σε ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις όπως είναι το OCT (οπτική τομογραφία συνοχής) και η αγγειογραφία (με / χωρίς έγχυση σκιαγραφικού).

Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται επανειλημμένες εγχύσεις για να διατηρηθεί το επιτυχές αποτέλεσμα.

Οδηγίες πριν τη διενέργεια της ένεσης:

Πριν τη διενέργεια μιας ενδοϋαλοειδικής έγχυσης συστήνεται:

-Αναφορά στον γιατρό σας τυχόν αλλεργιών σε φάρμακα ή των συνοδών ιατρικών προβλημάτων.
-Λήψη όλων των φαρμάκων σας κανονικά την ημέρα τις ένεσης (με μοναδική εξαίρεση τα αντιπηκτικά).
-Χρήση αντιβιοτικών σταγόνων (κολλυρίων) τουλάχιστον 3 μέρες πριν από την ένεση.
-Οδηγίες μετά τη διενέργεια της ένεσης:

Μετά την διενέργεια μιας ενδοβόλβιας έγχυσης αντι-VEGF παράγοντα συστήνεται:

-Λήψη ήπιου αναλγητικού (όχι ασπιρίνη) στην περίπτωση βύθιου ήπιου πόνου στο εσωτερικό του ματιού τις πρώτες ώρες μετά την έγχυση.
-Αποφυγή τριψίματος, ερεθισμού ή πίεσης του ματιού στο οποίο έγινε η έγχυση τις πρώτες ημέρες.
-Χρήση αντιβιοτικών και αντιφλεγμονωδών κολλυρίων χωρίς κορτιζόνη τουλάχιστο για 5 ημέρες.

Είναι αναμενόμενη η εμφάνιση μυϊοψιών (μυγάκια, κλωστούλες, στο οπτικό πεδίο του ασθενούς) για λίγες ημέρες μετά την έγχυση. Αυτές συνήθως υποχωρούν σε διάστημα λίγων ημερών.

 

Αντιμετώπιση Δευτερογενούς Καταρράκτη – YAG LASER

Διάνοιξη Δακρυϊκών Σημείων

  • Τι είναι ο δευτερογενής καταρράκτης;

Ο φυσικός φακός του ματιού είναι εγκατεστημένος σε ένα ελαστικό σάκο (το περιφάκιο), που τον κρατά στη θέση του και τον προστατεύει. Όταν πραγματοποιείται η επέμβαση του καταρράκτη, ο χειρουργός ανοίγει προσεκτικά το μπροστινό τμήμα του περιφακίου, ώστε να αφαιρέσει το φυσικό φακό του ματιού (που είναι θολός λόγω του καταρράκτη), και στη θέση του τοποθετεί έναν ειδικό ενδοφακό (IOL).

Ο ενδοφακός αυτός, τοποθετείται μέσα στον καψικό σάκο. Το περιφάκιο κρατά το διορθωτικό φακό και χρησιμοποιείται σαν προστατευτικό φράγμα για το πίσω μέρος του ματιού.

Θόλωση του οπισθίου περιφακίου (Δευτερογενής Καταρράκτης)

Μήνες ή χρόνια μετά την επέμβαση του καταρράκτη, το οπίσθιο περιφάκιο μπορεί να παράγει θολά κύτταρα, που συνήθως προκαλούν θολή όραση.

Μερικοί ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν, επίσης, έντονα προβλήματα κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Αυτή η κοινή κατάσταση, γνωστή ως δευτερογενής καταρράκτης, συμβαίνει σε περίπου 40% των ασθενών, που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη.

Αντιμετωπίζεται με θεραπεία Yag Laser (σχάση οπισθίου περιφακίου – καψουλοτομή)

Σχάση οπισθίου περιφακίου με Yag Laser

Στο μάτι, ενσταλάζονται σταγόνες μυδρίασης (διαστολής της κόρης).

Το Laser χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα άνοιγμα στο κέντρο του θολού περιφακίου.

Σε πολλούς ασθενείς, η βελτίωση στην όρασή τους είναι άμεση, ενώ σε άλλους η όραση βελτιώνεται προοδευτικά μέσα σε μερικές ημέρες.

Η Yag Laser Καψουλοτομή είναι μία διαδικασία, που διαρκεί μερικά λεπτά προκειμένου να πραγματοποιηθεί.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, θα μετρηθεί η ενδοφθάλμια πίεση και θα αξιολογηθεί η όρασή σας.

Θα είστε σε θέση να επιστρέψετε στις κανονικές σας δραστηριότητες για το υπόλοιπο της ημέρας.

Διάνοιξη Δακρυϊκών Σημείων

  • Δοκιμασία Διάβασης του Ρινοδακρυϊκού πόρου

Η δακρυϊκή συσκευή αποτελείται από την εκκριτική μοίρας που παράγει τα δάκρυα, και την αποχετευτική μοίρα, που τα αποχετεύει προς τη ρινική κοιλότητα.

Η δοκιμασία αυτή γίνεται για τη διάγνωση της βατότητας της αποχετευτικής μοίρας της δακρυϊκής συσκευής, για να διαπιστώσουμε δηλαδή, αν η περίσσεια των δακρύων παροχετεύεται από το μάτι προς την κοιλότητα της ρινός και συγκεκριμένα στον κάτω δακρυϊκό πόρο.

Αφού ενσταλάξουμε τοπικό αναισθητικό στο κάτω κόλπωμα του επιπεφυκότα, εισάγουμε στο κάτω δακρυϊκό σημείο ατραυματική βελόνη, η οποία συνδέεται με σύριγγα που περιέχει φυσιολογικό ορό.

Η ατραυματική βελόνη εισέρχεται εντός του κάθετου τμήματος των δακρυϊκών σωληναρίων και, στη συνέχεια, με στροφή 90° εισέρχεται στο οριζόντιο τμήμα και προωθείται μέχρι τον δακρυϊκό σάκο.

Στο σημείο αυτό πιέζουμε το έμβολο της σύριγγας και ρωτάμε τον εξεταζόμενο εάν φθάνει το υγρό στο στόμα του. Η θετική απάντηση σημαίνει ότι ο ρινοδακρυϊκός πόρος δεν είναι αποφραγμένος, χωρίς όμως να αποκλείει την πιθανότητα της ύπαρξης κάποιας στένωσης. Η αρνητική απάντηση σημαίνει ότι ο ρινοδακρυϊκός πόρος είναι κλειστός.

Μικροχειρουργικές Επεμβάσεις

Πραγματοποιούνται οι εξής μικροχειρουργικές επμεβάσεις:

Εφαρμογή Φακών Επαφής

Μάθετε ποια είναι τα σωστά βήματα για την σωστή εφαρμογή των φακών επαφή σας.

Διαβάστε παρακάτω >>

αντιμετωπιση εκτακτων περιστατικων

Μυγάκια και αστραπές (Μυοψίες Φωταψίες):

Αυτά συνήθως οφείλονται σε ρευστοποίηση και  αποκόλληση του υαλοειδούς (ενός gel  που γεμίζει την κοιλότητα του ματιου και που προοδευτικά με το χρόνο  διαχωρίζςεται από τον αμιβληστροειδή με τον οποίο είναι κολλημένο)

Οι έλξεις που ασκεί το υαλοειδές στον αμφιβληστροειδή καθώς αποκολλάται γίνονται αντιληπτές σαν λάμψεις Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας έλενχος του βυθού του οφθαλμού για να αναζητηθούν πιθανές ρωγμές του αμφιβληστροειδούς, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα, πριν  οδηγήσουν σε αποκόλληση του.

Οι αμφοτερόπλευρες φωταψίες ανήκουν στην κατηγορία τωνοπτικών ψευδαισθήσεων  και οφείλονται σε διαταραχές φλοιωδών κέντρων, στα πλαίσια ψυχιατρικών και νευρολογικών παθήσεων

Οξύ Κόκκινο Μάτι:

Τα αίτια του κόκκινου ματιού, μπορεί να συνοδεύονται από πόνο ή όχι και διακρίνονται σε:

-Παθήσεις του επιπεφυκότα (επιπεφυκίτιδες, υπόσφαγμα κ.λ.π)
-Παθήσεις του κερατοειδούς ( κερατίτιδα, έλκος)
-Παθήσεις του σκληρού και του επισκληρίου (σκληρίτιδες, επισκληρίτιδες)
-Οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας
-Οξεία ιριδοκυκλίτιδα
-Ενδοφθαλμίτιδα

Αιφνίδια Απώλεια Όρασης:

H αιφνίδιας απώλειας όρασης, με ή χωρίς πόνο, διακρίνεται σε:

Παροδική απώλεια όρασης που επανέρχεται σε λίγα λεπτά ή και μια ώρα και μπορεί να οφείλεται σε:

-Αγειακά αμφιβληστροειδικά επεισόδια
-Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
-Ημικρανία

Επίμονη απώλεια όρασης αμφιβληστροειδούς

-Αγγειακό επεισόδιο
-Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
-Αιμορραγία υαλοειδούς
-Παθήσεις ωχράς κηλίδας
-Παθήσεις του οπτικού νεύρου
-Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που να επηρεάζει το κέντρο ης όρασης στον εγκέφαλο.

Τραύμα Οφθαλμού

Σε κάθε περίπτωση τραύματος του ματιού, πλήξης του κόγχου ή της περιοφθαλμικής περιοχής, καλό θα ήταν να γίνει μια λεπτομερής οφθαλμολογική εκτίμηση προς αποκλεισμό βλαβών.

Θα πρέπει να ανησυχήσουμε σε:

-Απώλεια όρασης
-Απώλεια οπτικού πεδίου
-Πόνος
-Διπλωπία
-Περιορισμένη κινητικότητα του οφθαλμού
-Απώλεια αισθητικότητας γύρω από το μάτι
Σε περίπτωση χημικού εγκαύματος η εξέταση από οφθαλμίατρο πρέπει να γίνει άμεσα, για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες (καλό ξέπλυμα, αντιβιοτική αλοιφή, πιεστική επίδεση του οφθαλμού αν κριθεί απαραίτητο.)

Διπλωπία

Κατ’ αυτήν ο ασθενής, όταν προσηλώνει σε ένα αντικείμενο στο χώρο, το βλέπει διπλό. Διακρίνεται σε:

1. Διόφθαλμη διπλωπία (εξαφανίζεται όταν κλείσουμε το ένα μάτι),οφείλεται σε:

-Διαταραχή της λειτουργίας των οφθαλμοκινητικών μυών (παραλυτικός στραβισμός, θυροειδική οφθαλμοπάθεια,, Blowout κατάγματα, Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια)

-Παρεκτοπίσεις του βολβού (χωροκατακτητικές εξεργασίες κόγχου)

2. Μονόφθαλμη διπλωπία (ο ασθενής βλέπει διπλά μόνο με τον ένα οφθαλμό), και οφείλεται σε:

-Ανωμαλίες κερατοειδούς (κερατόκωνος)
-Ελλείμματα της ίριδας (χειρουργικά ή τραυματικά, συγγενεις ανωμαλίες)
-Παθαλογικές καταστάσεις του φακού (παρεκτόπιση φακού, αρχόμενος καταρράκτης)

Κεφαλγία

Επίμονη κεφαλγία μπορεί να έχουμε σε

-Αύξηση ενδοκράνιας πίεσης με οίδημα των οπτικών θηλών
-Γιγαντοκυτταρικη αρτηρίτιδα
-Οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας

 

 

eye-doctor-03

τηλεφωνο επικοινωνιας

Δευτέρα - Παρασκευή

09:00 - 13:00 | 18:00 - 20:30

Τετάρτη Απόγευμα

Κλειστά

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

Κλειστά